Ігор Мізрах: Про «Створення Ради з прав людини ООН»

Сьогоднішній день, 16 березня знаменується дуже важливою подією в житті всього населення Земної Кулі, а саме створення «Ради з прав людини ООН».

Розпочати потрібно з того, що «Рада ООН з прав людини» здійснює безпосередньо загальні дослідження, готує рекомендації та проекти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав кожної людини, на кожному слуханні – заслуховуються доповіді спеціально створених нею допоміжних органів. Сама, Рада була створена у 2006 році на базі Комісії ООН з прав людини, яка розпочала свою діяльність з 1946.

Картинки по запросу Рада з прав людини ООН

Слід зауважити, що Раду очолює Верховний Комісар ООН з прав людини. Якщо бути повністю обєктивним, то Рада з прав людини є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН. Вона вважається головною в обговоренні і співпраці з правами людини.

Насамперед, Комісія ООН з прав людини була створена 10 грудня 1946 року за рішенням Генеральної асамблеї ООН від 16 листопада 1946 року згідно основи, статті 68 Статуту ООН. На неї було покладено такі забовязання, надання допомоги Економічній і Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР) при виконанні нею завдань з захисту прав людини. Зміни відбулися – 16 березня 2006 року — коли Комісія, на основі резолюції 60/251 Генеральної Асамблеї ООН, була перетворена на Раду ООН з прав людини. По підрахункам Рада налічує приблизно – 47 держав-членів, які обираються згідно регіонального представництва. Інші держави світу мають статус спостерігача.

Якщо, брати до уваги то резолюція про створення Ради визначила її основне завдання — проведення всеосяжних періодичних оглядів та виконання кожною державою її зобов’язань у сфері прав людини, які забезпечують універсальність і однакове ставлення до всіх держав, тобто універсальні періодичні огляди (УПО). Стосовно нашої неньки, то можна виділити наступне: Україна є стороною всіх основних міжнародно-правових документів ООН з прав людини, найважливішими з яких є: Міжнародний пакт про громадянські та політичні права; Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права; Факультативні протоколи до них; Міжнародна конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації; Конвенція про права дитини; Конвенція проти тортур, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; Конвенція про права інвалідів.

Ми активно співпрацює з Верховним комісаром ООН з прав людини (з 01.09.2014 р.– представник Йорданії, Зеїд Раад Аль Хуссейн) та очолюваним ним Управлінням. Наша країна підтримує абсолютно усі заходи, спрямовані на зміцнення ролі Верховного комісара та підвищення ефективності координації діяльності органів і механізмів ООН у правозахисній галузі.

До речі, Україну обрали членом Ради Організації Об’єднаних Націй (ООН) з прав людини на 2018-2020 роки. У представництві зазначають, що членство України надасть додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини.

Автор: Ігор Мізрах

Post Author: admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *